«

»

Konkurs o Burzeninie

 

III OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  SATYRYCZNY  2015

                                               

            Warunki  uczestnictwa

 

 1. III Ogólnopolski Konkurs Satyryczny  jest konkursem otwartym

i przeznaczonym dla artystów z Polski.

 

 1. Przedmiotem konkursu są rysunki wykonane w dowolnej technice, na temat :

 

BURZENIN -   „Kraina mlekiem i miodem płynąca” (np. mleko, miód, turystyka

             kajakowa, konna, rowerowa, piesza, grzybobranie, wędkowanie itp.)

 

 1. Prace ( scan 300 DPI ) należy  przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: widawa.ikar@op.pl

 

w terminie do 10 maja 2015 r.

 

w temacie:     BURZENIN

 

            Wraz z pracami należy przesłać cv i kontakt (adres, tel., e-mail)

         

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  Prace zostaną przez organizatora wykorzystane wyłącznie dla celów promocyjnych związanych z konkursem.
 2.  Autor wyraża zgodę na publiczne ujawnienie przesłanych danych                                          i rozpowszechnianie wizerunku.
 3. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani są do przekazania oryginału na rzecz organizatora do 30 maja 2015 roku
 4. Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie Jury.
 5. Jury przyzna następujące nagrody o wartości :

 

Statuetki

Nagrody:

I nagroda – 900 PLN

II nagroda – 700 PLN

III nagroda – 400 PLN

 

Przewidziane nagrody pozaregulaminowe

 

 1. Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich

nie przyznania przysługuje JURY. Decyzje JURY są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 maja 2015 roku na stronie internetowej : www.ikar.art.pl  i www.ugburzenin.pl

 

            Uwaga !

Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem przekazania nagród Autorom jest ich przyjazd  na otwarcie wystawy. Nagrody mogą też być przesłane na wskazany przez Autora numer konta.

 

 

            Przywileje uczestników

 

 1. Autorzy nagrodzonych  prac otrzymają bezpłatnie katalog i miejsce w katalogu.

12. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie podsumowującej

w dniu 6 czerwca 2015 roku w Burzeninie oraz hotel na jedną noc. Nie będą

zwracane koszty podróży.

 

            Postanowienia końcowe

 

      14. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa  do

wystawiania, wykorzystywania ich prac na wszelkich polach eksploatacji dla celów

reklamowych, zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu w formie katalogu i innych

materiałów promocyjnych związanych z konkursem dowolną ilość razy w dowolnym

czasie.

15. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu jest organizator konkursu.

16. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na

warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnienie wizerunku Autora

w katalogu wystawy pokonkursowej.

17. Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego  jest

Stowarzyszenie „IKAR” w Widawie ( 98-170 Widawa , ul. Pomorska 2) ;

tel. 697972130 ; e-mail : widawa.ikar@op.pl) , www.ikar.art.pl  i Gmina Burzenin

( 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1); tel. 438214095 wew.14 ; www.ugburzenin.pl ;

e-mail: ugburzenin@ugburzenin.pl

         

            Terminarz

 • zamknięcie przyjmowania prac: 10. 05. 2015 r.
 • posiedzenie Jury: 11-15 . 05. 2015 r.
 • wystawa pokonkursowa: 06 – 30.06. 2015 r.
 • podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:  06.06. 2015 r. w Burzeninie