«

»

Kolej na…kolej, czyli rusza VI edycja Manufaktury Satyry

Miasto Żyrardów po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Satyryczny ,,Manufaktura Satyry”. Podobnie jak w latach ubiegłych tegoroczny temat konkursu nawiązuje do historii miasta. Ponieważ w tym roku przypada 170. lecie powstania Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, nic więc dziwnego, że temat brzmi: ,,Kolej”. Żyrardów w ten sposób włącza się w cykl imprez organizowanych przez szereg miejscowości leżących na trasie tej pierwszej na ziemiach polskich linii kolejowej.

Szczegóły wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia można znaleźć w zakładce ,,Manufaktura Satyry” na stronie Urzędu Miasta Żyrardowa:

http://www.zyrardow.pl/3011,manufaktura-satyry.html?ukryj=no

 

Kolej Warszawsko-Wiedeńska była pierwszą linią kolejową na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego i drugą w Imperium Rosyjskim. Pierwszy odcinek wybudowano w 1845 roku, choć sam projekt jej budowy powstał już w 1835 roku. Łączyła Warszawę z granicą zaboru austriackiego (Galicją), a dalej przez Kraków docierała do Wiednia.

Kolej warszawsko-wiedeńska była najdłuższą jednorazowo budowaną linią w Europie.

Stała się też najbardziej dochodową spośród linii kolejowych w Imperium Rosyjskim.

 28 listopada 1844 roku na trasie Warszawa – Pruszków przejechał pierwszy pociąg wiozący namiestnika Królestwa Polskiego i zaproszonych gości. Podróż trwała 26 minut, a powrotna 20 minut. 14 czerwca 1845 roku ukończono odcinek do Grodziska Mazowieckiego i wówczas otwarto oficjalnie kolej do użytku, zaś 9 września Ruda Guzowska otrzymała połączenie

z Warszawą. Oficjalna nazwa stacji aż do roku 1907 brzmiała ,,Ruda Guzowska”. Później zmieniono ją na ,,Żyrardów”. Budynek stacyjny został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie w czasie I wojny światowej. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku powstał nowy dworzec zaprojektowany przez architekta Romualda Millera w stylu renesansowego dworu polskiego.

 Trudno przecenić znaczenie linii kolejowej dla rozwoju żyrardowskiej fabryki, która pod koniec XIX wieku była największą fabryką lniarską w Europie. Kolej umożliwiała sprowadzanie surowców, oraz wysyłanie ogromnych ilości gotowych wyrobów lniarskich.

Umożliwiła dotarcie do nowych, dalekich rynków zbytu. Towary produkowane w Żyrardowie można było nabyć w całej niemal Europie, w rozległym Imperium Rosyjskim, jak i w odległych zakątkach Azji. Kolej umożliwiła również ruch pasażerski, w tym turystyczny. Podobnie jak w innych miejscowościach obok dworca powstał park (,,Na Rudzie”) pełniący rolę rekreacyjno-kulturalną. Do budynku dworca prowadziła okazała promenada. W samym budynku założono też urząd pocztowo – telegraficzny.

 REGULAMIN KONKURSU

 Organizatorem i realizatorem konkursu jest Miasto Żyrardów.

  1. Patronat honorowy nad imprezą objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.

  1. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny oraz do studentów Wyższych Uczelni Plastycznych.

Temat konkursu:

KOLEJ

W 170. lecie powstania Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

 Organizatorzy oczekują prac nawiązujących do tematu konkursu, a w szczególności

do historii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i jej znaczenia dla rozwoju żyrardowskiej fabryki, jak i samego miasta. Tematem prac może być również historia, współczesność

i przyszłość kolei, tabor kolejowy, dworce kolejowe, podróż koleją, itp.

Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia strony internetowej www.zyrardow.pl.
Mile będą widziane prace nawiązujące do historii Żyrardowa.

  1. Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane. W przypadku prac wykonanych technikami komputerowymi prosimy o przesłanie na płycie CD ich zapisu elektronicznego (300 dpi, JPG, tiff). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych.

Preferowany format  A 3 (297 – 420 mm). W miarę możliwości prosimy o dołączenie do prac płytę CD ze skanem prac(y).

  1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
  2. Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach.
  3. Prace obrażające jakąkolwiek religię lub narodowość będą przez Organizatorów odrzucone.
  4. Prace konkursowe z dopiskiem „Manufaktura Satyry” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, Wydział Promocji i Kultury, Plac Jana Pawła II Nr 1,  96-300 Żyrardów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki.
  5. Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem i mailem. Należy również podać tytuł pracy. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia
  6. karta zgloszenia.

TERMINARZ

Termin nadsyłania prac – 20 czerwca 2015 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl oraz partnerów konkursu: www.spak.art.pl, www.sadurski.com, www.hajnos.pl, www.superpolonia.info , www.linktopoland.com

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi na przełomie września i października 2015 roku w Żyrardowie.

Dworzec w Żyrardowie - okres międzywojenny