«

»

Polacy nagrodzeni na tegorocznym PortoCartoon

Alessandro Gatto z Włoch, wygrał Grand Prix XVII PortoCartoon, którego tematem było „Światło”. W konkursie laury zdobyli również polscy artyści.
Drugą nagrodę zdobyła Izabela Kowalska – Wieczorek (trzecią otrzymał Andriej Popow, Rosja).
Tegoroczna edycja zawiera dwie specjalne nagrody w sekcji karykatury: na cześć zdobywcy Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Ernesta Hemingwaya i piłkarza Cristiano Ronaldo. W tej kategorii zwycięzcami zostali odpowiednio Dalcio Machado (Brazylia) i Krzysztof Grzondziel (Polska).
Jury konkursu przyznało jeszcze dziewiętnaście wyróżnień dla artystów z różnych krajów: Belgii (dwa), Brazylia (trzy), Chorwacja (dwa), Hiszpania, Francja, Iran (trzy), Polska, Portugalia (trzy), Rumunii i Rosji (dwa).
Na konkurs wpłynęło około 1700 dzieł prawie 500 artystów, pochodzące ze wszystkich kontynentów. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano około 200 dzieł 80 rysowników.

Rys. Krzysztof Grzondziel

 

Rys. Izabela Kowalska - Wieczorek