«

»

Likwidacja Muzeum Karykatury – dalsza korespondencja

Poniżej publikujemy listy SPAKu do Premier Ewy Kopacz i Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny.

Warszawa, 1.06.2015
Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej

 

Szanowna Pani Premier,

w związku z działaniami warszawskich struktur samorządowych Platformy Obywatelskiej, zmierzającymi do pozbawienie samodzielności organizacyjnej Muzeum Karykatury, poprzez włączenie go do Muzeum Warszawy pragniemy poinformować Panią o zaistniałym konflikcie pomiędzy reprezentującymi PO władzami Warszawy forsującymi projekt podporządkowania Muzeum Karykatury Muzeum Warszawy i środowiskiem ludzi kultury i sztuki stającym w obronie organizacyjnej autonomii Muzeum Karykatury, stworzonego od podstaw przez Eryka Lipińskiego.
Jako przedstawiciele środowiska karykaturzystów skupionych w powołanym przez Eryka Lipińskiego Stowarzyszeniu Polskich Artystów Karykatury, przez lata realizowaliśmy konstruktywną współpracę z MK zarówno na obszarze krajowym jak i w kontaktach międzynarodowych. Dzięki temu aktywnemu współdziałaniu znamy potencjał i ograniczenia Muzeum Karykatury. Pomimo szczupłości środków finansowych realizowane były projekty przynoszące Polsce, wymierne efekty promocyjne, jak chociażby cieszące się wielkim zainteresowaniem wystawy polskiej karykatury w siedzibach instytucji UE w Brukseli i liczących się galeriach innych europejskich stolic. SPAK, pomimo tego, że nie korzysta z dotacji budżetowych, w  założeniach znowelizowanej umowy o współpracy pomiędzy SPAK i MK przyjmuje na Stowarzyszenie również część zobowiązań finansowych wynikających z realizacji wspólnych projektów artystycznych i edukacyjnych.
Nasze obawy co do włączenia Muzeum Karykatury do Muzeum Warszawy wynikają z rozbieżności merytorycznych programów działania obydwu Muzeów na co zwracaliśmy uwagę w czasie spotkania z Tomaszem Thun-Janowskim dyrektorem Biura Kultury Warszawy i niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi rozwiewającej nasze obawy. Zasadniczym obszarem zainteresowań programowych Muzeum Warszawy, jak sama nazwa wskazuje, jest Warszawa, tymczasem Muzeum Karykatury podejmuje wyzwania takie jak satyryczne opisywanie i komentowanie kondycji moralnej, socjalnej i politycznej w Polsce, Europie i w Świecie. Ten rodzaj sprzeczności programowej instytucji nadrzędnej i podporządkowanej prowadzić musi, albo do ograniczenia merytorycznego projektów realizowanych przez instytucję podporządkowaną, albo destrukcyjnego konfliktu na tle programowym.
Obecny etap działań zmierzających do włączenia Muzeum Karykatury do Muzeum Warszawy jest firmowany jednoznacznie przez wywodzące się z PO władze miasta i Klub Radnych PO w Radzie Warszawy. W głosowaniach nad uchwałą o połączeniu Muzeum Karykatury z Muzeum Warszawy w Komisji Kultury uchwałę poparło 8 radnych PO, przy 7 przeciwnikach uchwały z PIS i jednym głosie wstrzymującym radnego niezrzeszonego. W głosowaniu w/w uchwały w Radzie Warszawy „za” głosowali wyłącznie radni PO w liczbie 31, przy 24 głosach sprzeciwu (22 radnych PIS i 2 niezrzeszonych).
Jako przedstawiciele środowiska karykaturzystów jesteśmy zdeterminowani walczyć o zachowanie wypracowanego przez Eryka Lipińskiego statusu Muzeum Karykatury. Jesteśmy w sporze ze wszystkimi, którzy wbrew powszechnym opiniom o bezsensie łączenia tak odległych programowo i merytorycznie instytucji jakimi są Muzeum Karykatury i Muzeum Warszawy, z niepojętym uporem torują drogę do połączenia wyłącznie w oparciu o przewagę w możliwości podejmowania decyzji formalnych w czasie głosowań w instancjach samorządu warszawskiego. Niestety, stawia nas to w konflikcie z warszawską strukturą PO, która przy zachowaniu jednomyślności we własnych szeregach nie przekonała do tego projektu żadnego radnego spoza PO. W naszym artystycznym środowisku znajdują się zwolennicy wszystkich nurtów politycznych, także PO. Rozmawialiśmy z wieloma karykaturzystami, którzy stwierdzili, że mając do wyboru proPOwskie sympatie polityczne i działania krytyczne wobec realizowanego przez warszawską PO planu odebrania samodzielności organizacyjnej Muzeum Karykatury, wybierają jako nadrzędną opcję obrony Muzeum Karykatury przed urzędniczymi zakusami jego „wzmocnienia”.
W dn. 10 czerwca br. organizujemy w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na ul. Foksal 3/5 w Warszawie konferencje prasową poświęconą tematowi urzędniczego zamachu na Muzeum Karykatury. Niestety przekaz będzie jednoznaczny: promotorem tego działania jest warszawska struktura samorządowa Platformy Obywatelskiej.
W szeregach SPAK obok młodych artystów jest wielu, którzy uczestniczyli w działaniach Eryka Lipińskiego, zarówno zmierzających do utworzenia Muzeum Karykatury jak i powołania Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Czujemy się zawiedzeni faktem, że wywodzące się z PO władze Warszawy nie zainteresował się opinią tych ludzi przy podejmowaniu decyzji tak newralgicznej dla dalszego funkcjonowania Muzeum Karykatury. Liczymy jednak, że Pani Premier jako Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, w obliczu konfliktu społecznego toczącego się w atmosferze zbliżającej się kampanii wyborczej do Parlamentu  zachęci do refleksji najmocniej zaangażowanych w realizację tego ze wszech miar niefortunnego projektu. Są nimi: Jarosław Jóźwiak wiceprezydent Warszawy i  Tomasz Thun-Janowski dyrektor Biura Kultury, oraz wspierające te działania z ramienia samorządu Panie: Małgorzata Zakrzewska przewodnicząca Komisji Kultury i Ewa Malinowska-Grupińska przewodnicząca Rady Warszawy. W wypadku zainteresowania Pani Premier szczegółami działań zmierzających do odebrania Muzeum Karykatury podmiotowości i naszym kontrdziałaniom jesteśmy gotowi przedstawić je w bezpośredniej rozmowie.

Z wyrazami szacunku

Witod Mysyrowicz

Prezes SPAK

Do wiadomości:
- Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent m. st. Warszawy, przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Warszawie
- Andrzej Halicki przewodniczący regionu mazowieckiego Platformy Obywatelskiej

 

Warszawa, 2.06.2015
Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Minister Spraw Zagranicznych
Szanowny Panie Ministrze,

w związku z działaniami warszawskich struktur samorządowych Platformy Obywatelskiej, zmierzającymi do pozbawienie samodzielności organizacyjnej Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, poprzez włączenie go do Muzeum Warszawy pragniemy poinformować Pana o zaistniałym konflikcie pomiędzy reprezentującymi PO władzami Warszawy forsującymi projekt podporządkowania Muzeum Karykatury Muzeum Warszawy i środowiskiem ludzi kultury i sztuki stającym w obronie organizacyjnej autonomii Muzeum Karykatury, stworzonego od podstaw przez Eryka Lipińskiego. Informujemy Pana Ministra, że konflikt ten wyszedł poza granicę Polski, gdyż w obronie Muzeum Karykatury, przed działaniami zmierzającymi do pozbawienia go samodzielności organizacyjnej, stają wybitni karykaturzyści za granicą a także zagraniczne środowiska kulturalne. Eryk Lipiński twórca Muzeum Karykatury, był osobą znaną i szanowaną w świecie, tak jak w środowiskach artystycznych cenione jest jego dzieło Muzeum Karykatury, które brytyjski dziennik The Guardian opisując sytuację Muzeum określił „jednym z 10 najlepszych muzeów europejskich, o którym być może nie wiecie”. Staraniom o uratowanie samodzielności organizacyjnej Muzeum Karykatury poparcia udzieliło londyńskie Muzeum Karykatury w liście podpisanym przez Anitę O’Brien dyrektora zarządzającego londyńskim Muzeum Karykatury, Olivera Prestona przewodniczącego zarządu muzeum, Kennetha Bakera wiceprzewodniczącego zarządu i członków zarządu: Steve’a Bella i Martina Rowsona. Wydruk artykułu Guardiana przesyłam w załączeniu. Światowe środowiska artystów i miłośników karykatury oczekują od Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury  informacji o rozwoju sytuacji związanej z losem Muzeum Karykatury.
Jako przedstawiciele środowiska karykaturzystów skupionych w powołanym przez Eryka Lipińskiego Stowarzyszeniu Polskich Artystów Karykatury, przez lata realizowaliśmy konstruktywną współpracę z MK zarówno na obszarze krajowym jak i w kontaktach międzynarodowych. Dzięki temu aktywnemu współdziałaniu znamy potencjał i ograniczenia Muzeum Karykatury. Pomimo szczupłości środków finansowych realizowane były projekty przynoszące Polsce, wymierne efekty promocyjne, jak chociażby cieszące się wielkim zainteresowaniem wystawy polskiej karykatury w siedzibach instytucji UE w Brukseli i liczących się galeriach innych europejskich stolic. SPAK, pomimo tego, że nie korzysta z dotacji budżetowych, w  założeniach znowelizowanej umowy o współpracy pomiędzy SPAK i MK przyjmuje na Stowarzyszenie również część zobowiązań finansowych wynikających z realizacji wspólnych projektów artystycznych i edukacyjnych.
Nasze obawy co do włączenia Muzeum Karykatury do Muzeum Warszawy wynikają z rozbieżności merytorycznych programów działania obydwu Muzeów na co zwracaliśmy uwagę w czasie spotkania z Tomaszem Thun-Janowskim dyrektorem Biura Kultury Warszawy i niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi rozwiewającej nasze obawy. Zasadniczym obszarem zainteresowań programowych Muzeum Warszawy, jak sama nazwa wskazuje, jest Warszawa, tymczasem Muzeum Karykatury podejmuje wyzwania takie jak satyryczne opisywanie i komentowanie kondycji moralnej, socjalnej i politycznej w Polsce, Europie i w Świecie. Muzeum ma w swoim dorobku ekspozycje realizowane w siedzibie Parlamentu Europejskiego, wystawy w liczących się galeriach europejskich, Instytutach Polskich i dyplomatycznych placówkach za granicą. Ten, chociażby terytorialny rodzaj sprzeczności programowej instytucji nadrzędnej i podporządkowanej prowadzić musi, albo do ograniczenia merytorycznego projektów realizowanych przez instytucję podporządkowaną, albo destrukcyjnego konfliktu na tle programowym.
Obecny etap działań zmierzających do włączenia Muzeum Karykatury do Muzeum Warszawy jest firmowany jednoznacznie przez wywodzące się z PO władze miasta i Klub Radnych PO w Radzie Warszawy. W głosowaniach nad uchwałą o połączeniu Muzeum Karykatury z Muzeum Warszawy w Komisji Kultury uchwałę poparło 8 radnych PO, przy 7 przeciwnikach uchwały z PIS i jednym głosie wstrzymującym radnego niezrzeszonego. W głosowaniu w/w uchwały w Radzie Warszawy „za” głosowali wyłącznie radni PO w liczbie 31, przy 24 głosach sprzeciwu (22 radnych PIS i 2 niezrzeszonych).
Jako przedstawiciele środowiska karykaturzystów jesteśmy zdeterminowani walczyć o zachowanie wypracowanego przez Eryka Lipińskiego statusu Muzeum Karykatury. Jesteśmy w sporze ze wszystkimi, którzy wbrew powszechnym opiniom o bezsensie łączenia tak odległych programowo i merytorycznie instytucji jakimi są Muzeum Karykatury i Muzeum Warszawy, z niepojętym uporem torują drogę do połączenia, wyłącznie w oparciu o przewagę w możliwości podejmowania decyzji formalnych w czasie głosowań w instancjach samorządu warszawskiego. Niestety, stawia nas to w konflikcie z warszawską strukturą PO, która przy zachowaniu jednomyślności we własnych szeregach nie przekonała do tego projektu żadnego radnego spoza PO. W naszym artystycznym środowisku znajdują się zwolennicy wszystkich nurtów politycznych, także PO. Rozmawialiśmy z wieloma karykaturzystami, którzy stwierdzili, że mając do wyboru proPOwskie sympatie polityczne i działania krytyczne wobec realizowanego przez warszawską PO planu odebrania samodzielności organizacyjnej Muzeum Karykatury, wybierają jako nadrzędną opcję obrony Muzeum Karykatury przed urzędniczymi zakusami jego „wzmocnienia”.
W dn. 10 czerwca br. organizujemy w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na ul. Foksal 3/5 w Warszawie konferencję prasową poświęconą tematowi urzędniczego zamachu na Muzeum Karykatury. Niestety przekaz będzie jednoznaczny: promotorem tego działania jest warszawska struktura samorządowa Platformy Obywatelskiej.
W szeregach SPAK obok młodych artystów jest wielu, którzy uczestniczyli w działaniach Eryka Lipińskiego, zarówno zmierzających do utworzenia Muzeum Karykatury jak i powołania Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Czujemy się zawiedzeni faktem, że wywodzące się z PO władze Warszawy nie zainteresował się opinią tych ludzi przy podejmowaniu decyzji tak newralgicznej dla dalszego funkcjonowania Muzeum Karykatury. Liczymy jednak, że władze Platformy Obywatelskiej, w obliczu konfliktu społecznego toczącego się w atmosferze zbliżającej się kampanii wyborczej do Parlamentu,  zachęcą do refleksji najmocniej zaangażowanych w realizację tego ze wszech miar niefortunnego projektu. Są nimi: Jarosław Jóźwiak wiceprezydent m. st. Warszawy i  Tomasz Thun-Janowski dyrektor Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy, oraz wspierające te działania z ramienia samorządu Panie: Małgorzata Zakrzewska przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta oraz Ewa Malinowska-Grupińska przewodnicząca Rady m. st. Warszawy. W wypadku zainteresowania Pana Ministra szczegółami działań zmierzających do odebrania Muzeum Karykatury podmiotowości i naszym kontrdziałaniom jesteśmy gotowi przedstawić je w bezpośredniej rozmowie.

Z wyrazami szacunku

Witold Mysyrowicz

Prezes SPAK
Podajemy nr telefonów do kontaktowania się w/w sprawie: 503106419  i  501701381