«

»

Likwidacja Muzeum Karykatury – dalsze informacje

Na You Tube, pod adresem https://youtu.be/yRWQMMObg1o można obejrzeć filmowy skrót relacji z Sesji Rady Warszawy, dotyczącej dyskusji i głosowania nad uchwałą o połączeniu Muzeum Karykatury z Muzeum Warszawy. Warto obejrzeć.

Poniżej publikujemy list SPAK do radnych, odczytany przez radnego Filipa Frąckowiaka podczas Sesji Rady Warszawy.

Warszawa, 28.05.2015

Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Do Pań i Panów Radnych Rady Miasta St. Warszawy

Szanowni Państwo,

głosować będziecie dzisiaj nad zamiarem połączenia Muzeum Karykatury z Muzeum Warszawy, jak głosi projekt uchwały. Pisaliśmy do wszystkich Państwa Radnych, wyjaśniając brak merytorycznego uzasadnienia i szkodliwość  tego pomysłu, który pierwotnie zaprezentowali dwaj Panowie: Jarosław Jóźwiak wiceprezydent M. St. Warszawy i Tomasz Thun-Janowski dyrektor Biura Kultury M. St. Warszawy.

Z grona radnych adresatów naszego pisma, jedynie Pan Filip Frąckowiak wykazał zainteresowanie problemem. Dlatego zwróciliśmy się do Pana Radnego o odczytanie naszego Oświadczenia przed głosowaniem, które decydować ma o losach Muzeum Karykatury.
Szanowni Radni, to co w projekcie uchwały nazywane jest połączeniem, praktycznie oznacza likwidacja Muzeum Karykatury, o czym świadczą dalsze zapisy projektu uchwały. Czy wchłonięcie instytucji kultury o znakomitej międzynarodowej reputacji, jaką cieszy się Muzeum Karykatury, przez drugą instytucję oznacza może wg Państwa rozwój, czy regres stołecznego życia kulturalnego? W powszechnym odczuciu ubytek rozpoznawalnej, samodzielnie funkcjonującej instytucji zubaża, a nie wzbogaca kulturalną infrastrukturę. Muzeum Karykatury zostało określone w artykule brytyjskiego dziennika The Guardian z 22 maja 2015r, cytuję: „jednym z 10 najlepszych europejskich muzeów, o którym nigdy nie słyszeliście”.

Projekt uchwały jest zamachem na dzieło Eryka Lipińskiego, ludzi, którzy nigdy nie interesowali się dorobkiem Muzeum Karykatury. Panów Jóźwiaka i Thun-Janowskiego nigdy nie widziano w murach tego jednego z najlepszych europejskich muzeów, o którym do dzisiaj zapewne niewiele wiedzą. Pani Ewa Nekanda -Trepka dyrektor Muzeum Warszawy, która miałaby zostać nowym zwierzchnikiem Oddziału Muzeum Karykatury wg projektu uchwały, po raz pierwszy odwiedziła Muzeum, żeby obejrzeć lokal, który miałby zostać przejęty przez Muzeum Warszawy.

Szanowni Państwo, jak dotąd byliśmy wielkimi zwolennikami samorządności lokalnej. Wierzyliśmy, że ta idea, znajduje potwierdzenie swojej słuszności w efektach pracy Was Radnych jako reprezentantów społeczeństwa. Wierzyliśmy, że ponad wymogami partyjnej dyscypliny kierować się będziecie własną oceną słuszności urzędniczych pomysłów i racjami społecznymi. Wielkim zawodem dla społeczności rysowników karykaturzystów było przegłosowanie w Komisji Kultury tego likwidacyjnego wniosku, oznaczającego odebranie Muzeum Karykatury podmiotowości. Tych 8 Radnych klubu Platformy Obywatelskiej zasiadających w Komisji Kultury, akceptujących faktyczny wyrok na Muzeum Karykatury nie stanowi przecież grona osób przypadkowych. Dlaczego nie znalazł się chociażby jeden radny z Klubu PO, dla którego brak merytorycznego uzasadnienia pomysłu na odebrania samodzielności Muzeum Karykatury, byłby silniejszym argumentem niż dyscyplina klubowa.

Musicie wiedzieć Szanowni Radni, że Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, nigdy nie zaprzestanie walki o ocalenie dorobku, prestiżu, pozycji i samodzielności Muzeum Karykatury, będącego dziełem Eryka Lipińskiego stworzonym od podstaw w oparciu o Jego zbiory i wieloletnie niezmordowane zabiegi o lokal, który teraz miałby przejść do dyspozycji Muzeum Warszawy. Zamach na samodzielność Muzeum Karykatury, bo tylko takim słowem można określić projekt niniejszej uchwały, okryje niesławą tych, którzy się do tego przyczyniają.

„Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta” – napisał wybitny poeta Czesław Miłosz i niechaj te słowa zabrzmią jak motto dla tych, którzy liczą na krótką pamięć skrzywdzonych.

Wierzymy, mimo wszystko, że idea samorządności i nadrzędności racji społecznych, będzie wśród Państwa, członków Klubu Radnych PO silniejsza, od partyjnej dyscypliny w głosowaniu nad uchwałą przesądzającą o losie Muzeum Karykatury

 

Witold Mysyrowicz                                                                       Jacek Frankowski

Prezes SPAK                                                                         Honorowy Prezes SPAK

 

Komentarz
Niestety, list nie wywołał oczekiwanej refleksji radnych Klubu PO. W głosowaniu nad uchwałą pozbawiającą Muzeum Karykatury samodzielności 31 radnych PO było ZA, 24 radnych PRZECIW (22 radnych PIS, 2 radnych niezrzeszonych).