«

»

Współpraca SPAK z Druch Studio Galery (USA)

W 2015 roku SPAK nawiązał współpracę z Druch Studio Galery w Trenton, NJ (USA), prowadzoną przez Ryszarda Drucha, polskiego rysownika, mieszkającego od 1991 roku w za oceanem.

Ryszard Druch został przyjęty do SPAK jeszcze przez samego Eryka Lipińskiego w 1988 roku, otrzymując wówczas legitymację nr 130. Od 20 lat promuje polską kulturę i sztukę w USA. Organizuje comiesięczne „Salony Artystyczne”, które, począwszy od 2003 roku, odbywają się najczęściej w prowadzonej przez niego Druch Studio Galery w Trenton (http://www.druchstudio.com/pl). Do tej pory odbyło się tam 147 „Salonów Artystycznych”, w tym kilka polsko – amerykańskich w Polsce, m.in. w Opolu, Brzegu i Warce.

W 2014 roku Ryszard Druch otrzymał w Nowym Jorku Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP z rąk Prezydenta RP.

Jako karykaturzysta Ryszard Druch zorganizował wiele wystaw karykatury polskich autorów, m.in.: Teatr Malowania Bolesława Polnara z Opola (1997), dwie ekspozycje karykatur Małgorzaty Gnyś, wystawę prac Szczepana Sadurskiego (2012) i trzy własne pokazy rysunków.

Ryszard Druch planuje systematyczne prezentacje prac polskich rysowników i karykaturzystów w USA. W tym celu nawiązał współpracę ze SPAK. Pełnomocnikiem Druch Studio Galery w Polsce został wiceprezes SPAK  Sławomir Łuczyński, z którym chętni mogą się kontaktować (mail: slawomir.luczynski@wp.pl).