Elżbieta Laskowska dyrektorem Muzeum Karykatury

Elżbieta Laskowska/fot.PR24/MS

Nowym dyrektorem Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie zostaje Elżbieta Laskowska. Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz zaakceptowała wybór Komisji.

W poniedziałek, 28 listopada br, komisja w składzie: Tomasz Thun – Janowski – Dyrektor Biura Kultury –  Przewodniczący komisji; Joanna Szwajcowska – Zastępca Dyrektora Biura Kultury – członek komisji, Sebastian Cichocki – Główny kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Zastępca Przewodniczącego Komisji; Jacek Frankowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury – Członek Komisji po jawnym głosowaniu w trybie uchwały wyłoniła rekomendowanego przez siebie kandydata do objęcia stanowiska Dyrektora Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Jednogłośnie wybrano panią Elżbietę Laskowską.

Elżbieta Laskowska jest magistrem sztuki (uzyskała dyplom w Instytucie Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego), ukończyła studia podyplomowe w programie History and Philosophy of Art and  Architecture Central European University w Pradze, Czechy. Obecnie pani Elżbieta Laskowska przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu historii karykatury w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (przewód doktorski od 2013 roku).  Elżbieta  Laskowska  od  wielu   lat jest  zatrudniona w  Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, a od września 2014 roku pełni obowiązki Dyrektora tej instytucji. Zdobyła doświadczenie prowadząc   lub   współpracując   przy   powierzanych    jej   projektach   wystawienniczych,  edukacyjnych i naukowych. W ostatnich latach  Pani Laskowska zdobyła też niezbędne doświadczenie w zarządzaniu zespołem i kierowaniem działalnością artystyczną i administracyjną instytucji.

Elżbieta Laskowska to osoba posiadająca obszerną wiedzę  na temat polskiej i zagranicznej sztuki  karykatury i satyry oraz wyróżniająca się umiejętnościami zarządzania projektami i kierowania pracą zespołu.  Kandydatura Elżbiety Laskowskiej gwarantuje dbałość o merytoryczny profil Muzeum.

Przedstawiona przez kandydatkę koncepcja programowo-organizacyjna jest propozycją dającą możliwość kontynuacji realizacji przez Muzeum zadań statutowych przy jednoczesnym wprowadzaniu rozszerzania działalności i wdrażaniu nowoczesnych sposobów udostępniania zbiorów. Zgodnie z deklaracją p. Elżbiety Laskowskiej podjęte będą działania związane z możliwością wykorzystania zdobyczy rozwoju nowych technologii i technik komunikacji oraz cyfryzacji, aby umożliwić korzystanie z oferty Muzeum nie tylko na miejscu, ale także poprzez rzeczywistość wirtualną.

Natomiast plany rozwoju i unowocześnienia bazy ekspozycyjnej i lokalowej (pozyskanie na cele wystawiennicze i edukacyjne dwóch kondygnacji budynku przy ul. Brzozowej 6/8 dawnej pracowni i mieszkania wybitnego rysownika i karykaturzysty Zbigniewa Lengrena) wpłyną bezpośrednio na wzrost atrakcyjności Muzeum, rozszerzenie  i  modyfikację  oferty, co będzie miało wpływ na wzrost liczby odbiorców.

(Źródło: um.warszawa.pl)