«

»

13. Plener w Biskupinie – 29.07 – 7.08.2017

Termin pleneru – 29.07 – 7.08.2016:

29.07 – przyjazd uczestników

29.07 – 30.07 – Turniej oszczepniczy

6.08 – „Niedziela z Satyrykami” – rysowanie karykatur gościom muzeum

7.08 – wyjazd uczestników

Temat pleneru: BOGOWIE WOJNY czyli wojownicy i ich boscy opiekunowie, dawne uzbrojenie, sposoby walki, sfera duchowa wojowników i zwyczaje związane z bitwami (także rzymskie legiony kontra barbarzyńcy, gladiatorzy, drużyny piastowskie, wikińskie i madziarskie), różne aspekty życia w czasie wojennej tułaczki, sposoby ratowania rannych, ostatnie pożegnanie wielkich wodzów.

- Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
- Każdy z uczestników musi zostawić organizatorom minimum 3 prace o tematyce związanej z Biskupinem, które przechodzą na własność organizatorów, czyli Muzeum w Biskupinie (www.biskupin.pl).
- Plener zakończy wystawa prac powstałych w czasie jego trwania, której będzie towarzyszył katalog.

- Organizatorzy zapewniają noclegi i całodzienne wyżywienie.
- Warunkiem uczestnictwa w plenerze są opłacone na bieżąco składki SPAK i wpłata 100 złotych na konto stowarzyszenia.
- Dowód wpłaty należy przesłać zeskanowany mailem na adres dariusz-pietrzak@wp.pl
- Komisarzem pleneru jest Dariusz Pietrzak (tel. 600332060)

- Zgłoszenia i potwierdzenia z dowodami wpłaty przyjmujemy do 20 lipca 2017 roku.
- Komisarz pleneru ma przywilej ustalania ostatecznej listy jego uczestników.