«

»

Międzynarodowy Konkurs na Karykaturę i Rysunek Satyryczny „Wolność”, organizowany przez SPAK z okazji 30-lecia Stowarzyszenia oraz 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Zakończony został I etap konkursu, w którym uczestnicy przesyłali prace drogą mailową. Na konkurs wpłynęło 1257 prac 378 autorów z 52 krajów, ze wszystkich kontynentów, w tym od 42 autorek i autorów z Polski. Najwięcej prac nadesłano z Iranu, Chin i Turcji. Obecnie przystąpi do pracy Komisja Selekcyjna, która wyłoni spośród nadesłanych rysunków ok. 150 prac, które stanowić będą pulę finałową.. Autorzy wybranych prac prześlą je, tym razem w formie oryginalnej, w terminie do 20.08.br. Wybrane prace zostaną przedstawione pod obrady jury, którego posiedzenie przewidziane jest w pierwszej połowie września br.