«

»

Krzywą kreską o Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

Ukazał się 160 – stronnicowy album, zawierający rysunki i karykatury, w tym kolorowe, oraz zdjęcia. Wydawnictwo jest dokumentacją 6. Plenerów Jurajskich, które odbywają się w malowniczych okolicach Myszkowa, skąd pochodzi Wiesław Lipecki – rysownik i karykaturzysta, będący pomysłodawcą corocznej, satyrycznej imprezy. W tym roku miała miejsce 7. edycja pleneru. W dotychczasowych plenerach uczestniczyło 24 rysowników, 1 fotografik – Zenon Żyburtowicz – i parodysta Waldemar Ochnia (1952-2015). Album zawiera biogramy wszystkich, którzy brali udział w plenerach i dokumentację fotograficzną artystycznych wydarzeń.

Plenery odbywają się pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury (SPAK), którego aktywnym członkiem jest Wiesław Lipecki. Wydawcą publikacji jest Urząd Miasta Myszkowa – Wydział Promocji, Kultury i Sportu.

Poniżej prezentujemy okładkę książki i stronę z rysunkami Wiesława Lipeckiego.