«

»

Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2017/2018 – wyniki

Notatka z posiedzenia Jury
konkursu „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2017/2018”

1. W podsumowaniu konkursu „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2017/2018” wzięło udział 53 artystów – laureatów nagród I, nagród II, nagród III i wyróżnień honorowych w całorocznym konkursie „Cztery Pory Karykatury” w dwóch kategoriach: „Karykatura i satyra polityczno-społeczna” i „Humor i żart”.

2. W finałowym rozstrzygnięciu Jury w składzie: Elżbieta Laskowska (przewodnicząca), Zbigniew Kołaczek, Piotr Kułak, Witold Mysyrowicz, Paulina Pilcicka, Karolina Prymlewicz w dniu 12.03.2018 r. obejrzało 79 prac (8 nagród I, 8 nagród II, 8 nagród III oraz 55 wyróżnień honorowych) i na podstawie pkt. 19 Regulaminu całorocznego konkursu „Cztery Pory Karykatury” przyznało następujące nagrody regulaminowe „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2017/2018 – Rogate Ołówki”:

Rys. Tomasz Wiater

Kategoria „Karykatura i satyra polityczno-społeczna”
- I nagroda – Rogaty Ołówek – Tomasz Wiater za pracę „Wysiedzisz czy rozbijesz?”
- II nagroda – Rogaty Ołówek – Dariusz Dąbrowski za pracę „WOŚP”
- III nagroda – Rogaty Ołówek – Jacek Frąckiewicz za pracę „Wycinka przy drodze”

Rys. Jarosław Kozłowski

Kategoria „Humor i żart”
- I nagroda – Rogaty Ołówek – Jarosław Kozłowski za pracę „Atest”
- II nagroda – Rogaty Ołówek – Maciej Mackiewicz za pracę „Rodzice”
- III nagroda – Rogaty Ołówek – Artur Ligenza za pracę „Kunktator”

3. Nagrody regulaminowe zostaną wręczone Laureatom na wernisażu wystawy pokonkursowej „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2017/2018”, który odbędzie się w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie w dniu 25 czerwca 2018 r.

4. Organizatorzy i partnerzy konkursu przewidują również przyznanie nagród specjalnych, o których poinformujemy już wkrótce.

Warszawa, 12.03.2018

Elżbieta Laskowska
Dyrektor Muzeum Karykatury
im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

Nagroda specjalna
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury
Robert Kempisty, Cicha woda

SPAK jest partnerem konkursu.

Rys. Robert Kempisty