«

»

Władze SPAK wpisane do KRS

W dniu 27.02.2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury o nr KRS 0000124142, o zmiany w składzie organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu oraz organie nadzoru, postanowił wpisać: Zarząd SPAK: Prezes – Witold Mysyrowicz, Wiceprezes – Dariusz Łabędzki, Wiceprezes – Sławomir Łuczyński, Sekretarz – Dariusz Pietrzak, Skarbnik – Marek Gliwa, Członek – Michał Graczyk, Członek – Janusz Mrozowski, organ nadzoru SPAK – Komisja Rewizyjna SPAK: Henryk Cebula, Wiesław Lipecki, Tomasz Rzeszutek.