«

»

Rok Muzeum Karykatury

Rok 2018 jest rokiem 40-lecia Muzeum Karykatury, które zostało powołane do życia w 1978 roku przez Eryka Lipińskiego (1908-1991).

W dniu 5 grudnia 2017 roku SPAK otrzymał zaproszenie do roli Partnera w obchodach 40-lecia Muzeum – propozycję przyjęliśmy z satysfakcją. (Skan pisma SPAK do pani Dyrektor Laskowskiej)

8 lutego 2018 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr LXI/1628/2018 w sprawie powołania Rady Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego na czteroletnią kadencję 2018-2022 (druk nr 1844). W skład Rady zostały powołane następujące osoby:

Elżbieta Pietraszko – Prezes Fundacji Kulturalno-Społecznej Satyrykon;

Małgorzata Zakrzewska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy;

Franciszek Cemka – ekspert w dziedzinie muzealnictwa;

Jacek Frankowski – rysownik, karykaturzysta, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury;

Stanisław Gajewski – grafik, ilustrator, rysownik, Wiceprezes Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Karykatury FECO.

Zgodnie z zapisami Statutu Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego z dnia 9 maja 2013 r., Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o muzeach, to znaczy: sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.