«

»

WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SPAK

Zwracam się z prośbą do wszystkich członków SPAK o przysłanie aktualnych informacji, zawierających:

- aktualny adres zamieszkania

- aktualny nr telefonu

- adres mailowy

- adres strony internetowej

Celem zebrania informacji jest aktualizacja danych każdego z członków SPAK i dopisanie do strony internetowej aktualnych linków dotyczących stron internetowych poszczególnych autorów.

Dariusz Pietrzak

Sekretarz SPAK