«

»

I Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac w 2018 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym,  tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Regulamin

  1. Konkurs obejmuje rysunki opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w prasie i mediach elektronicznych. Tematyka konkursu jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy, karykatura itp.
  2. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi, formacie jpg, rozmiarze A4 z podaniem tytułu wydawnictwa i datą publikacji. Ponadto należy dołączyć zeskanowaną stronę czasopisma z rysunkiem, natomiast w przypadku prac zamieszczonych w Internecie należy podać link do strony, na której został zamieszczony rysunek oraz PrintScreen strony internetowej z zamieszczonym rysunkiem.
  3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
  4. Prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora wraz z danymi kontaktowymi, należy przesłać na adres: ok.rysprasowy@interia.pl. Termin nadsyłania prac do 31 stycznia 2019 roku.
  5. Prace będzie oceniać jury powołane przez Zarząd Oddziału SDP, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagroda główna będzie nagrodą pieniężną.
  6. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
  7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur w Olsztynie, 24 lutego 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje u koordynatora konkursu: Zbigniew Piszczako, email: ok.rysprasowy@interia.pl, tel. 694 712 745.

 

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów promocyjnych konkursu oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie za pośrednictwem mediów dowolną ilość razy i w dowolnym czasie. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.

 

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habilitowany z zakresu nauk przyrodniczych,  olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista,  malarz. Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygodnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eulenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.