«

»

Nie żyje Gérard Vandenbroucke – twórca festiwalu karykatury w Saint Just Le Martel

Wczoraj, 15 lutego br. w wieku 71 lat zmarł Gérard Vandenbroucke (1948-2019) – długoletni mer francuskiej miejscowości Saint-Just-le-Martel.

Vandenbroucke był inspiratorem, założycielem i organizatorem największego festiwalu karykatury i rysunku prasowego Salon de la Caricature du Dessin de Presse et d’Humour de Saint-Just-le-Martel, który organizowany jest w Saint-Just-le-Martel od roku 1982. Festiwal rozpoczął swą historię od spotkania i wystawy kilku zaprzyjaźnionych rysowników. Z biegiem lat przerodził się w jedną z największych na świecie imprez, miejscem spotkań artystów karykaturzystów z całego świata. Gérard Vandenbroucke pracował nad przygotowaniami do tegorocznej, 38. edycji festiwalu – był on zaprzyjaźniony z artystami karykatury i rysunku prasowego z całego świata.

Cześć jego pamięci!

P.S. W wystawach w Saint-Just-le Martel, uczestniczą indywidualnie w wielu edycjach festiwalu również polscy rysownicy i karykaturzyści. W ubiegłym roku odbyła się tam prezentacja wybranych kilkunastu autorów – rysowników ze SPAK, w ramach 37. Edycji festiwalu.