«

»

Łuczyński wygrał „Wrzuć na luz”

Protokół: Jury VIII Bielskiego Konkursu Satyrycznego WRZUĆ NA LUZ, który od tej edycji przyjął formułę przeglądu autorskiego rysunku satyrycznego poddało wnikliwej ocenie 237 prac nadesłanych przez 103 autorów. Najmłodszy uczestnik miał 7 lat, najstarszy przekroczył 80 rok życia. Do skróconej listy wystawy pokonkursowej jurorzy wytypowali 34 prace 34 rysowników. Ze względu na wysoki poziom prac i dorobek autorów uczestniczących w konkursie do rozszerzonej listy, dającej możliwość zorganizowania kolejnej wystawy w większym wymiarze, jurorzy rekomendują ponad siedemdziesiąt nazwisk.

1 miejsce i 2000 złotych ufundowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosłąwa Klimaszewskiego:

Sławomir Łuczyński z Pabianic

2 miejsce i 1200 złotych ufundowane przez prezydenta Miasta Bielska-Białej:

Paweł Kuczyński z Polic

3 miejsce i 800 złotych ufundowane przez prezydenta Miasta Bielska-Białej:

Jarosław Kozłowski z Parczewa

Wyróżnienia rzeczowe: Dariusz Dąbrowski z Częstochowy, Michał Tomaszek z Zabrza, Zbigniew Woźniak ze Zduńskiej Woli

Wyróżnienia honorowe: Łukasz Waśko z Poznania, Tomasz Wiater z Warszawy

 

 Konrad Wieczorkowski z Totton w Anglii

Nagroda pozaregulaminowa za najlepszą pracę dla autora lub autorki z Bielska-Białej:

Katarzyna Nachman

Laureaci wyróżnień rzeczowych otrzymują nagrody ufundowane przez sponsorów:

Sklep dla plastyków Matejko, Miesięcznik Informacyjno-Reklamowy Bielski Rynek oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej

 

Skład jury: Marek Mosor WIDGET – szef komisji, Piotr Szczutowski – oficjalny przedstawiciel Festiwalu Kabaretowego Fermenty, Lech Kotwicz – kurator konkursu