«

»

Morka 2012 – relacja

Już za nami X Spotkania z Satyrą i Karykaturą „Morka”. W tym roku odbyła się w dniach 25 czerwca – 2 lipca.

Imprezę rozpoczęła wystawa prezentująca wybór rysunków satyrycznych powstałych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wydarzeniu towarzyszy specjalny katalog, w którym zobaczyć można część z kilkuset prac, powstałych na kolejnych plenerach. Podczas wernisażu wręczono pamiątkowe ceramiczne reliefy autorstwa Doroty Waligóry. Otrzymali je, między innymi: Henryk Cebula, Michał Graczyk i Dariusz Pietrzak, którzy nie opuścili żadnego z dziesięciu plenerów „Morka”, a także Beata Mieczkowska – Miśtak, pomysłodawczyni imprezy i Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury. Zwieńczeniem wieczoru był występ szczecińskiego kabaretu „Szarpanina”.

B. Mieczkowska – Miśtak w uznaniu jej wkładu w rozwój kultury i promocję Ustronia Morskiego, została ponadto nagrodzona przez wójta J. Kołakowskiego Pierścieniem Herbowym – najważniejszym gminnym wyróżnieniem.

Karykaturzyści przez kilka dni bawili swoją obecnością turystów i mieszkańców. Złożyli wizytę wójtowi gminy Jerzemu Kołakowskiemu i asystowali podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy dawnej Baterii Artylerii Stałej (BAS) zlokalizowanej w miejscowości Wieniotowo. Dużą popularnością cieszyły się dwie sesje plenerowego rysowania karykatur. Plon kilkudniowego pleneru można oglądać w Galerii „Nadbrzeżnej”.

Ostatnim akcentem imprezy było odsłonięcie Skweru Sław Karykatury. W parku przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym „Helios” ustawiono sześć z dziesięciu ławeczek sławiących znakomitych karykaturzystów, jakie odsłaniano przez pięć pierwszych lat „Morki”. Rozsiane pierwotnie w różnych miejscach w Ustroniu Morskim, ławki znalazły stałe miejsce na najbardziej reprezentacyjnym deptaku gminy. W kolejnych latach odsłaniane będą kolejne ławeczki, między innymi: Edwarda Lutczyna, Marka Raczkowskiego, Henryka Sawki, Szymona Kobylińskiego, Andrzeja Mleczki, Sławomira Mrożka, Eryka Lipińskiego, Jerzego Flisaka czy Zbigniewa Julki.

W X Spotkaniach z Satyrą i Karykaturą wzięli udział: Henryk Cebula, Sławomir Łuczyński, Janusz Mrozowski, Michał Graczyk, Dariusz Pietrzak, Jarosław Hnidziejko, Jacek Podlasiński, Tomasz Wiater i znany fotografik, Zenon Żyburtowicz.

Poniżej publikujemy kilka zdjęć a więcej można zobaczyć na stronie http://www.gok.ustronie-morskie.pl/pozostal-smiech-i-rysunki,179,l1.html

Rozpoczęcie 10. Morki - gości wita Strażacka Orkiestra Dęta "Morka"

Otwarcie wystawy "10 lat Morki", przemawia Beata Mieczkowska - Miśtak, pomysłodawczyni imprezy

Karykatury rysują: Janusz Mrozowski i Dariusz Pietrzak

Rysuje Tomasz Wiater, obok Michał Graczyk i Jacek Podlasiński

Otwarcie wystawy poplenerowej

Artur Baranowski, dyrektor GOK, otwiera Skwer Sław Karykatury

Wójt gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski i Henryk Cebula wciągają na maszt flagę na Skwerze Sław Karykatury

Jedna z odnowionych ławeczek