«

»

PÓKI MY ŻYJEMY – VII SALON SPAK

Regulamin Ogólnopolskiej Wystawy Karykatury i Rysunku Satyrycznego

VII Salon SPAK „Póki my żyjemy

 

1. Nawiązując do tradycji wystaw karykatury, noszących nazwę Salonu SPAK, Stowarzyszenie Polskich

Artystów Karykatury organizuje wystawę rysunków satyrycznych i humorystycznych jako

VII Salon SPAK „Póki my żyjemy”.

Dotychczas odbyło się 6 wystaw pod nazwą „Salon SPAK”:

I Salon SPAK, rok 1988, Kordegarda w Warszawie (w ogóle pierwsza wystawa SPAK-u)

II Salon SPAK, „Rok 2000 i co dalej?”, rok 2000, Muzeum Karykatury

III Salon SPAK, rok 2002 , Muzeum Karykatury w Warszawie

IV Salon SPAK „Leśne żywoty i żywioły”, rok 2004, Muzeum Łowiectwa i Leśnictwa w Warszawie

V Salon SPAK, „Polska gola!”, rok 2006, Muzeum Karykatury w Warszawie

VI Salon SPAK „Fajny film wczoraj widziałem”, rok 2009, Dom Kultury Zacisze w Warszawie

Celem obecnej wystawy jest prezentacja najnowszej twórczości środowiska polskich karykaturzystów.

2. Prace na wystawę mogą zgłosić wszyscy członkowie SPAK oraz zaproszeni imiennie przez SPAK goście.

Każdy z uczestników może zgłosić do wystawy maksymalnie 5 prac, z tym że na wystawie zaprezentowane

zostaną maksymalnie 3 prace jednego autora. Wyboru prac dokonają organizatorzy. Prace powinny być

w formacie A3 (lub mniejszym, ale w takich samych proporcjach), dotychczas nigdzie nie pokazywane

publicznie (również w internecie). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z wystawy prac nie

spełniających kryteriów wysokiego poziomu artystycznego.

3. Tematyka prac jest dowolna. Oczekujemy zarówno rysunków satyrycznych jak i humorystycznych,

wykonanych dowolną techniką plastyczną.

4. Prace winny być nadsyłane w formie elektronicznej, w skali barw RGB, w rozdzielczości 300 dpi,

w formacie jpg lub tiff, na adres spak@mysyrowicz.com Do prac należy dołączyć aktualne zdjęcie autora

i krótką notkę biograficzną zapisaną w formacie Word.

5. Wystawa w swej pierwszej edycji prezentowana będzie w internecie, a gdy zaistnieją ku temu warunki

również fizycznie, w formie wydruków. Miejsce prezentacji wystawy (wystaw) w formie realnej podane

zostanie w terminie późniejszym.

6. Termin nadsyłania prac upływa 20 marca 2021 r.

7. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, ul. Kozia 11,

00-070 Warszawa. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestnictwo w VII Salonie SPAK,

na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane

osobowe mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa (tj. organom władzy publicznej

oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa). Innym podmiotom dane osobowe nie będą

udostępniane.

8. Przesłanie prac na VII Salon SPAK traktowane będzie jako akceptacja niniejszego regulaminu.

Kurator wystawy

/-/Witold Mysyrowicz