«

»

Cebula w Bumerangu

W ostatnim numerze „Bumerangu”, satyrycznym – humorystycznym miesięczniku (którego redaktorem naczelnym jest Fedor Vico) będącego dodatkiem do dziennika „Sport”, wydawanym w Preszowie (Słowacja), opublikowano materiał o Henryku Cebuli – tekst i kilka rysunków artysty. Na ilustracji – strona z rysunkami Henryka Cebuli.

Cały nr „Bumerangu” można obejrzeć tutaj, klikając w link: bumerang cislo 2_2021_interactive