Rysunek prasowy w Sosnowcu

Od 5 czerwca 2021 do końca miesiąca w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu  zostały zaprezentowane w plenerze prace laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa. Wystawę przygotował Artur Ligenza. Prace zostały wydrukowane dzięki MDK Kazimierz.

Na wystawie można oglądać prace autorów: Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Jacek Frąckiewicz, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Janek Jankowski,  Izabela Kowalska-Wieczorek, Sławomir Łuczyński, Sławomir Makal, Maciej M. Michalski, Dariusz Pietrzak, Szczepan Sadurski, Ireneusz Szuniewicz, Paweł Wakuła oraz patron konkursu Aleksander Wołos.

Organizator: Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; MDK Kazimierz, MZUK Sosnowiec, Mini ZOO.