«

»

Rysunki Sadurskiego w podręczniku WoS

Fragment jednej ze stron podręcznika

Od września część polskich licealistów korzysta z nowego podręcznika do Wiedzy o Społeczeństwie, wydawnictwa Nowa Era Spółka z o.o. Jest to podręcznik zatytułowany „W centrum uwagi”, w którym znajdują się m.in. rysunki satyryczne Szczepana Sadurskiego. Rysunki podsumowują kolejne rozdziały podręcznika i są pretekstem do dyskusji uczniów z nauczycielem, związanych z przedstawionym w rozdziale tematem. Za rok ukaże się druga część podręcznika, z kolejnymi rysunkami Szczepana Sadurskiego.