Zmarł Witold Olejarz

W dniu 14 lutego br., w wieku 76 lat, zmarł Witold Olejarz, wieloletni dyrektor teatru Rampa w Warszawie. Był osobą zaprzyjaźnioną ze SPAK-iem i wieloletnim dobroczyńcą SPAK-u. Za Jego kadencji dyrektorskiej SPAK zorganizował w Teatrze Rampa w latach 2009-2018 wiele imprez i wystaw:

2009 – Gala SPAK i wystawa pokonkursowa „Teatr” oraz wystawa Andrzeja Mleczki

          „Recenzje teatralne”

2011 – Gala SPAK i wystawa pokonkursowa „Stop zaśmiecaniu lasów”

2012 – Gala 25-lecia SPAK i wystawa karykatury polskiej „Koniec żartów” (prawie 1000 prac

           168 autorów)

2013 – Gala SPAK, benefis 40-lecia pracy artystycznej Witolda Mysyrowicza oraz jego wystawa

            „Po oczach”

2014 – Gala SPAK i wystawa pokonkursowa „A to Polska właśnie”

2016 – Gala SPAK i wystawy „Trzy w jednej”: Wystawa Krzysztofa Grzondziela, wystawa

           prac nagrodzonych w konkursach żyrardowskiej „Manufaktury Satyry” oraz wystawa         

          „Poczet władców Polski wg W. Mysyrowicza”

2018 – Gala SPAK i międzynarodowa wystawa pokonkursowa „Wolność – Freedom”,

Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyły koncerty lub spektakle teatralne oraz obfite, dobrze i ze smakiem zakrapiane poczęstunki.

Dwukrotnie, w latach 2014 i 2018, obyły sie też  w Teatrze Rampa Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze SPAK-u

Witold Olejarz był inicjatorem powstania w Teatrze Rampa Galerii Rampa, bardzo prężnie działającej placówki, kierowanej przez Adama Bojarę. W roku 2011 Witold Olejarz został uhonorowany przez SPAK Małym Erykiem.

Witold Olejarz był człowiekiem kultury. Działaczem, animatorem i pracownikiem instytucji kulturalnych, m. in. Stołecznej Estrady i Biura Kultury i Sztuki Urzędu m.st Warszawa.

W latach 1985-1999 był Dyrektorem Zarządzającym Teatru Nowego w Warszawie (za dyrekcji artystycznej Adama Hanuszkiewicza).  W latach 1998-2021 był Dyrektorem Teatru Rampa.

Po likwidacji Teatru Nowego Olejarz przyjął do Teatru Rampa cały zespół aktorski zlikwidowanego teatru. Za dyrekcji Olejarza Teatr Rampa przeżywał istotny rozkwit, prezentując bardzo różnorodny repertuar i współpracując z bardzo wybitnymi artystami. W swych rodzinnych stronach, w Teodorówce pod Grójcem, Witold Olejarz rozpoczął budowę monumentalnego ośrodka kultury, w którym (choć obiekt nie był ukończony) organizował przez wiele lat, w maju, multiartystyczne wydarzenia (wystawy, plenery, koncerty) pod nazwą „Witoldowe Sady”.

Odszedł nie tylko Człowiek Kultury. Odszedł przede wszystkim Człowiek życzliwy ludziom, uczynny i bezinteresowny, pogodny, dowcipny, pełen humoru i dystansu do siebie, pracowity, rzetelny, konsekwentny. Prywatnie, świetny kucharz. Lubił gotować i znakomicie to robił, czego dawał wyraz nie tylko w Teatrze Rampa, ale również w Teodorówce.

Cześć Jego pamięci!

Szkic do portretu, autorstwa Witolda Mysyrowicza, ofiarowanego z okazji przejścia Witolda Olejarza na emeryturę 2021

Witold Olejarz w czasie jednej z edycji „Witoldowych Sadów”

Dyplom od SPAKU z okazji przejścia na emeryturę w 2012 roku

Gala 30-lecia SPAK. Witold Olejarz otrzymuje swoja karykaturę autorstwa Grzegorza Szumowskiego