Redakcja

Dariusz Pietrzak

(tel. 600 332 060)
dariusz-pietrzak@wp.pl
sekretarz Zarządu SPAK

Adres korespondencyjny SPAK:
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury
ul. Kozia 11
00-070 Warszawa