Wystawa Andrzej Willa w Muzeum Niepodległości

W środę 3 kwietnia o godz. 17:30 zapraszamy do Muzeum Niepodległości, w Warszawie (Al. Solidarności 62), na wernisaż wystawy “Andrzej Will (1914-1992). 110. rocznica urodzin artysty” w Muzeum Niepodległości.

Bohater niniejszej wystawy jest postacią niezwykle ciekawą i barwną. Jego życie, nieustająco splątane z historią Polski, nieustająco przez nią kreowane. Odzyskanie Niepodległości po I Wojnie Światowej; przemiany społeczne, przemysłowe i polityczne z tym związane. Horror II Wojny Światowej; bombardowania, okupacja, obóz pracy, unicestwienie Wrocławia. Odrodzenie kraju w nowej rzeczywistości politycznej; Polską Rzeczpospolita Ludową w jej wszystkich okresach. Wreszcie u schyłku życia – odzyskanie „wolności” i Transformację. Nie sposób jednak nie zauważyć, że nie był on tylko niemym świadkiem tej historii, ale także jej kreatorem, odciskając na niej bezsprzeczny ślad. Polska sztuka zawdzięcza mu wiele – jako artyście i jeszcze więcej – jako organizatorowi „życia artystycznego” w kraju. Bez jego osoby świat byłby dużo uboższy, nie tylko w tej sferze. Miał wiele pasji i zainteresowań: sport, dziennikarstwo, teatr, wędkarstwo. Wszędzie było go pełno i wszędzie gdzie mógł działał na rzecz odbudowy i tworzenia nowych inicjatyw. O kimś takim nie powinniśmy i nie możemy zapomnieć.

Andrzej Will –ur. w Warszawie, w 1914 roku, związany był z Pruszkowem, w którym rodzina Willów zamieszkała, gdy był chłopcem.

Malarz, grafik, rysownik. Studia artystyczne odbywał w Warszawie, początkowo w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (1938), następnie w Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów Mieczysława Schulza i Felicjana Kowarskiego (1938-1939). Zajmował się rysunkiem satyrycznym, malarstwem i grafiką.

Jako karykaturzysta zadebiutował w roku 1940, a w 1942 r. rozpoczął regularną współpracę z codzienną warszawską prasą podziemną pod pseudonimem „WAS”, początkowo z dziennikiem „Nowy Dzień”, następnie z „Demokratą”, gdzie od pierwszego numeru zamieszczał swoje rysunki. W 1943 r. został redaktorem graficznym konspiracyjnego tygodnika satyrycznego „Moskit”.

Wywieziony przez Niemców we wrześniu 1944 r. do obozu pracy do Wrocławia, gdzie przeżył „Festung Breslau”. Po zakończeniu wojny pozostał we Wrocławiu, od samego początku bardzo aktywnie włączając się w organizowanie życia artystycznego miasta. Współpracował z prasą dolnośląską, był kierownikiem graficznym „Wrocławskiego Kuriera Ilustrowanego”, tygodnika „Nowe Sygnały” i miesięcznika „Odra”, wykładowcą PWSSP, współzałożycielem „Grupy Wrocławskiej”, inicjatorem, współorganizatorem i długoletnim przewodniczącym Międzynarodowego Triennale Rysunku, współtwórcą wrocławskiej galerii karykatury „Garb”.

Andrzej Will był jednym z współzałożycieli SPAK i członkiem pierwszego zarządu SPAK ( SPAK został założony 26 kwietnia 1987 roku).

Zmarł we Wrocławiu, w 1992 roku.