Hajnos wygrał konkurs im. A. Wołosa

Kapituła VI Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa w składzie: dr Paweł Płoski – przewodniczący, Zbigniew Piszczako – sekretarz, oraz członkowie: Paulina Kopestyńska, Izabela Kowalska-Wieczorek, Artur Galicki, Dariusz Pietrzak i Lucjan Wołos

po obejrzeniu 207 prac 46 autorów spełniających warunki konkursu przyznała

Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa dla Mirosława Hajnosa za pracę pt. Kalkulator (NIE) w wysokości 3000 zł, (dodatkowo laureat Nagrody Głównej otrzymuje możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie)

oraz Nagrody Honorowe dla:

Partnerzy konkursu przyznali Nagrody Specjalne dla:

Magazyn Świąteczny 29-30.07.2017 Ilustracja: Marcin Bondarowicz Nim poleje się krew. Państwo to my.

Wernisaż pierwszej wystawy pokonkursowej odbędzie się 19 kwietnia w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie, a wręczenie nagród laureatom 11 maja w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Konkurs organizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pod patronatem Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Autorzy prac zakwalifikowani na wystawy pokonkursowe:

Mirosław Andrzejewski, Sławomir Bednarski, Bartłomiej Belniak, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Karolina Brataniec, Henryk Cebula, Jerzy Czapiewski, Andrzej Czyczyło, Daiusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Anna Domaszewska, Marek Gliwa, Małgorzata Gnyś, Michał Graczyk, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Janek Jankowski, Nika Jaworowska-Duchlińska, Zbigniew Kołaczek, Lech Kotwicz, Krzysztof Kowalewicz, Jarosław Kozłowski, Władysław Kuczer, Marek Kwiatkowski, Jacek Lanckoroński, Wiesław Lipecki, Sławomir Makal, Ignacy Malinowski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Mateusz Oleszczak, Mariusz Podleś, Czesław Przęzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Anna Skupińska, Rafał Skwierawski, Grzegorz Sobczak, Mirosław Stankiewicz, Włodzimierz Stelmaszczyk, Ireneusz Szuniewicz, Marcin Treichel, Robert Trojanowski, Tomasz Wołoszyn, Jacek Zabawa.

Dodatkowe informacje na stronie